Handig instrument van TNO: De Flexbarometer

14 februari 2013

De Flexbarometer is een initiatief van TNO in samenwerking met de ABU en het FNV met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Flexbarometer geeft op interactieve wijze informatie over actuele ontwikkelingen op het terrein van flexibilisering van arbeid, de omvang en positie van flexwerkers en de ontwikkeling daarin.In de Flexbarometer kan je zelf selecteren over welke groepen flexwerkers en thema’s je meer informatie wil. De Flexbarometer presenteert objectieve data en doet geen normatieve uitspraken.

De Flexbarometer is bedoeld voor beleidsmakers die trends en ontwikkelingen willen onderzoeken als basis voor beleid voor specifieke groepen werknemers en daarmee verbonden thema’s. Flexleveranciers en inleners van flexibele arbeid kunnen de Flexbarometer raadplegen als benchmark ter ondersteuning van hun bedrijfsstrategie.

Bekijk hier de Flexbarometer

Inspiratie & nieuws