10x de menselijke kant van Het Nieuwe Werken

31 januari 2012

Het Nieuwe Werken heeft consequenties voor het privéleven. Hoogleraren Joop Schippers (Universiteit Utrecht) en Ben Dankbaar (Radboud Universiteit Nijmegen) beschrijven een aantal aspecten hiervan in een artikel in de GIDS voor Personeelsmanagement.

Uit het artikel kunnen tien aandachtspunten worden gedestilleerd:

1. Verschillen tussen man en vrouw door traditionele gezinspatronen
Traditionele gezinspatronen spelen een rol. Joop Schippers daarover: 'Zijn vrouwen thuis aan het werk, dan denken hun kinderen vaak dat ze toch tegelijkertijd huisvrouw en moeder zijn. Vaders kunnen thuis ongestoord werken, moeders heel vaak niet. Deze traditionele patronen maken het voor vrouwen moeilijker om een schutting tussen werk en privé op te trekken.'

2. Het is niet voor iedereen weggelegd
Potentieel knelpunt bij invoering van Het Nieuwe Werken is dat medewerkers die ermee aan de slag gaan veel volwassener en zelfstandiger moeten kunnen werken. Deze medewerker moet zelf keuzes kunnen maken, zichzelf aansturen en goed werken zonder dat zijn leidinggevende in de buurt is. Schippers daarover: 'De valkuil is dat niet iedereen deze talenten heeft. Daar moet altijd een vorm van leiding op zitten.'

3. Niet weten wanneer te stoppen
Ben Dankbaar wijst erop dat sommige mensen die thuiswerken juist moeilijk weten te stoppen met werken. Dat is de groep die meer risico loopt op een burn-out. Het collectieve ritme van op dezelfde tijd en plaats met elkaar werken kan daarin beschermend werken. 'Thuiswerkers ervaren dat het werk eindeloos wordt, nooit afkomt, omdat zij niet weten waar de grens ligt.' Managers kunnen die onduidelijkheid en twijfel wegnemen door hen te vertellen wat zij van elke medewerker individueel verwachten.

4. Sociaal contact blijft belangrijk
Met Het Nieuwe Werken verloopt contact vaak digitaal. Werk je veel digitaal, dan heeft dat onmiskenbaar invloed op het sociale contact. Uit Kluweronderzoek blijkt dat ruim de helft (52 procent) het werken met collega's belangrijker vindt dan de voordelen van thuiswerken. En ruim 70 procent denkt dat het gemis aan persoonlijk contact niet op te lossen is via social media.

5. Werken met een teamagenda
Werken medewerkers in teams, dan moeten de teamleden van elkaar weten waar ze zijn en of ze aan het werk zijn. De een zal gemakkelijker aangeven dat hij een bepaalde periode niet bereikbaar is (omdat hij bijvoorbeeld gaat sporten) dan de ander. Dan doemen vragen op als: accepteert mijn manager dat wel? De antwoorden liggen in een dialoog in teamverband en afspraken maken met de leidinggevende.

6. Minder thuis op kantoor
Dankbaar merkt dat veel mensen graag op kantoor werken: 'Medewerkers hebben vaak het gevoel dat hun werkplek ook een soort thuis is. Het is hun 'home away from home'. Dat gevoel vermindert wanneer de eigen werkplek op kantoor verdwijnt. Het management moet er voor zorgen dat medewerkers zich desondanks toch betrokken voelen bij hun organisatie en zich ermee kunnen blijven identificeren.'

7. Angst om minder zichtbaar te zijn
Maar liefst 72 procent van de respondenten uit Kluweronderzoek is bang minder zichtbaar te zijn voor hun manager. Hoe kan mijn manager mijn functioneren nog goed beoordelen wanneer we elkaar minder vaak zien? Managers kunnen deze angst wegnemen door op afstand werk te controleren.

8. Belang van contactmomenten
HR kan vanuit zijn expertise de juiste ondersteuning bieden in het proces van Het Nieuwe Werken. Schippers heeft praktische tips: 'Het gaat niet alleen om de mogelijkheid om thuis te werken. Organiseer bijeenkomsten zodat medewerkers en managers elkaar regelmatig ontmoeten. Benadruk daarin het belang van de collectiviteit.'

9. Isolement voorkomen
Contactmomenten tussen collega's en leidinggevenden blijven met name van belang voor medewerkers die ziek dreigen te worden. Werkt zo'n medewerker veel thuis en zegt hij er zelf niets over, dan kan hij in een isolement raken. Maar ontmoet je hem persoonlijk bijvoorbeeld voor functioneringsgesprekken, dan zie je vaak wel dat het niet goed met hem gaat.

10. Goede werkplek
En dan nog praktischer: regel iets voor de werkplek thuis. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers thuis een goede werkplek hebben? En wie betaalt dat? Dat is een punt van zorg en voorzorg. Zulke zaken moet je goed regelen in Het Nieuwe Werken. HR kan daar een goede rol in spelen.

(Bron: GIDS voor Personeelsmanagement )

Inspiratie & nieuws