Alleen de beste werkgevers krijgen de beste werknemers

8 november 2012

Regelmatig worden we geconfronteerd met lijstjes in de media over welke werkgever waarin goed scoort. Twee bekende onderzoeken zijn: de ’500 bedrijven met het beste imago’ van Management Team en de onlangs verschenen ‘Beste werkgevers 2012’ van VNU/Effectory.

In deze onderzoeken, die In feite werknemerstevredenheid meten, komen twee conclusies iedere keer terug:

Vertel waarom u het doet
Organisaties die een goed antwoord hebben op vragen zoals ‘wat dragen wij als organisatie bij aan het grotere geheel’ en ‘waarom doen wij wat we doen’ hebben een streepje voor bij hun medewerkers en hun klanten.

Een bevlogen organisatie krijgt bevlogen medewerkers. En bevlogen en betrokken medewerkers zijn essentieel voor het succes van een organisatie. Steeds meer organisaties beseffen dit en vragen zich dan ook in toenemende mate af op welke manier ze die bevlogenheid en betrokkenheid kunnen vergroten.

Maar wie hierover slechts een mooi verhaal naar buiten toe communiceert, maar intern de zaken niet op orde heeft, is ongeloofwaardig en onoprecht. (Zie ook: “De klant centraal, de medewerker berokken”)

Faciliteer je medewerkers
“De kiem van top werkgeverschap ligt in het faciliteren van je medewerkers” stelt Maurits Dersken, HRM directeur van Aliander, nummer 4 in het onderzoek “beste werkgever 2012”. En in dat faciliteren ligt de basis, want een modern werkgever moet goed naar de medewerkers luisteren en ruimte bieden aan talent.

Managers geven duidelijk de doelen aan en zorgen ervoor dat medewerkers vanuit vertrouwen en waardering hun vak kunnen uitoefen. Door te sturen op commitment en verantwoordelijkheid. De, , stelt: “Eigen beslissingen kunnen nemen, werkt bevrijdend” is dan ook het leitmotiv van de Stichting Buurtzorg. Met 5200 medewerkers de winnaar van de titel “Beste werkgever 2012’

Investeer in je medewerkers, investeer in wendbaarheid
Concluderend kan je stellen dat een juiste visie en inspirerend leiderschap, samen met het vergroten van de wendbaarheid van uw organisatie door aandacht voor uw talenten, diversiteit en de werk-privé balans zorgen voor betrokken medewerkers met passie voor de klant. En dat heeft u nodig om concurrerend te worden en te blijven.

Maar lang niet iedere werkgever neemt zijn medewerkers serieus. Want hoe kan het dan dat ik lees dat 50% van de bedrijven in Nederland niet eens een functioneringsgesprek voert? 

Kamiel Rietsema
Managing Partner Optines Consultancy

Inspiratie & nieuws