Integraal HR, Zeven factoren voor succes

14 april 2015

Alle HR trendwatchers roepen het, Strategische Personeelsplanning is hot in 2015. Alsof het een trend is waar u alleen dit jaar iets mee moet. Maar Strategische Personeelsplanning is iets van alle tijden, het zou in het DNA van elke organisatie moeten zitten er continu mee bezig te zijn.

Want herkent u dit?

  • U beschikt niet altijd over de juiste medewerkers met de juiste kennis op het juiste moment, waardoor onnodig en duur moet worden ingehuurd;
  • een slechter wordende dienstverlening met meer fouten;
  • het niet goed genoeg kunnen nakomen van commerciële en financiële afspraken;
  • het uiteindelijk niet kunnen realiseren van uw ambitie en strategische doelen.

Steeds meer organisaties zijn zich bewust van de negatieve gevolgen van het niet goed in beeld hebben van de huidige maar vooral ook toekomstige vraag naar arbeid.

Met Strategische Personeelsplanning zet u de huidige situatie van uw organisatie en medewerkers, zowel kwantitatief als kwalitatief tegenover de gewenste situatie. Met de uitkomsten van de “verschillen-analyse” daartussen kunt u gericht maatregelen nemen voor de juiste in-, door- en uitstroom van medewerkers, door een analyse van vaardigheden, talenten, inzetbaarheid en loonkosten te maken. Strategische Personeelsplanning is niet eenmalig, het betekent voortdurend en systematisch bijsturen en anticiperen terwijl uw organisatie en omgeving volop in beweging is.

De zeven factoren om een succesvolle organisatie te worden.
Maar het is niet genoeg om alleen een aantal losse instrumenten in te zetten. Bijvoorbeeld een demotiebeleid om oudere medewerkers aan de slag te houden zonder te kijken naar een passend beleid rondom opleidingen en duurzame en waardevolle inzetbaarheid.

Een goed ingerichte Strategische Personeelsplanning vraagt van u een integrale aanpak van HR, met synergie tussen de verschillende HR thema’s en instrumenten. Met continu aandacht voor verbetering en vernieuwing van organisatie en de medewerkers. En waar lange termijn denken gaat voor winst op korte termijn.

Deze integrale aanpak kent 7 factoren. 

Lange termijn visie
Een goede toekomstvisie en ambitie vormen de basis voor een juiste positionering als organisatie. Kijk voorbij de waan van de dag en schenk aandacht aan uw strategische personeelsplanning en toekomstscenario’s. Hiermee vergroot u de wendbaarheid van uw organisatie en zorgt u voor een juiste personele bezetting om uw strategische doelstellingen te realiseren.

Leiderschap & inspiratie
Organisaties en managers die een goed antwoord hebben op vragen zoals ‘wat dragen wij als organisatie bij aan het grotere geheel’ en ‘waarom doen wij wat we doen’ hebben een streepje voor bij hun medewerkers en hun klanten. Heb aandacht voor de bevlogenheid van je medewerkers.

Talentmanagement
Talentmanagement gaat binnen organisaties leven zodra leidinggevenden het goede voorbeeld geven door hun eigen talenten te leren kennen, te benutten en medewerkers te stimuleren hetzelfde te doen. Heb aandacht voor de talenten van je medewerkers.

Sociale innovatie
Creativiteit wordt gestimuleerd door gedrag, je moet ideeën durven delen en leren van anderen. HR kan de innovatie aanjagen door instrumenten in te zetten die de ideale voedingsbodem vormen voor betrokkenheid en vernieuwingen van producten en processen.

Meten = Weten
Als leidinggevende moet u snel en adequaat over actuele managementinformatie kunnen beschikken om te kunnen sturen en te anticiperen op bepaalde situaties. Dit geldt natuurlijk ook voor HR-informatie.

Waardevolle inzetbaarheid
Creëer een gedeelde verantwoordelijkheid tussen manager en medewerker, waarin medewerkers de vele mogelijkheden die ze krijgen zowel binnen als buiten de organisatie inzien en aanpakken om leuk en uitdagend werk te houden.

Slim werken
De traditionele ‘werkgever – werknemer’ relatie verandert snel, werknemers worden steeds meer ‘werkondernemers’ en vragen om flexibiliteit. Niet alleen in uren, maar ook door projectmatig werken en tijdelijke loopbanen. Biedt medewerkers de keuze in waar en wanneer ze werken en communiceer over resultaten en wederzijdse verwachtingen. 

Een management wat integraal naar deze 7 succesfactoren van integraal HR kijkt , creëert een wendbare en succesvolle organisatie. Uw organisatie wordt innovatiever, productiever en u bent een aantrekkelijke werkgever voor uw medewerkers. Zo blijft u in een altijd veranderende omgeving de concurrentie voor, houdt u de kosten op peil en vindt, bindt en boeit u uw talentvolle medewerkers.

Kamiel Rietsema
Managing partner Optines Consultancy

Inspiratie & nieuws