Managers hebben een plan, leiders hebben een visie.

25 juni 2012

Alweer een blog dat vertelt hoe belangrijk het is om een visie te hebben? Of is ondertussen iedereen wel doordrongen van het feit dat een visie medewerkers bindt en richting geeft.

Uit recent onderzoek onder Nederlandse managers blijkt inderdaad dat 93% van mening is dat organisaties een visie nodig hebben. Maar slechts 16% geeft aan de eigen organisatievisie inspirerend te vinden.
De houding van managers t.o.v. hun organisatievisie is dus op zijn minst tegenstrijdig te noemen. Enerzijds verlangen zij naar een visie en beschouwen zij het als een nuttig instrument, om de neuzen een kant op te krijgen. Anderzijds geven zij te kennen hun visie nauwelijks authentiek en inspirerend te vinden en daarom verdwijnen nogal wat organisatievisies ongebruikt in de bureaula.

Tussendoortje
Dit komt vooral omdat het ontwikkelen van een visie vaak als een 'tussendoortje' beschouwd wordt. Of zoals een directeur van General Motors het verwoord: "een visie maken, is een stel kerels op de hei, die hun dassen afdoen, een aantal hoogdravende zinnen op papier zet, om vervolgens weer terug te keren naar business as usual". Het maken van een visie is één, maar het tot leven brengen is twee. En verwaarlozing maakt een visie vaak ongeloofwaardig.

I have a dream
Jeroen Geelhoed en Hans van der Loo beschrijven in "Kus de visie wakker" dat een visie in ieder geval Ambitieus Motiverend, Onderscheidend, Relevant en Echt (AMORE) moet zijn. Deze moet daarom op een korte, bondige en samenhangende wijze antwoord geven op de volgende vragen: Waarom bestaan wij? Waarvoor staan wij? Waar gaan we heen? Waarin blinken we uit?
Dit sluit prachtig aan bij de "Golden circle" theorie van managementgoeroe Simon Sinek. Succesvolle organisaties hebben een antwoord op de vraag 'Waarom' je het doet. De meeste organisaties kijken echter vooral naar 'Wat' ze doen en 'Hoe' ze iets doen. Als we niet weten waarom we iets doen, weten we niet hoe we het doen en dus ook niet wat we doen. Managers hebben een plan, maar leiders hebben een visie en een droom. Stel je voor dat Martin Luther King had gezegd: I have a plan.
Succesvolle organisaties onderscheiden zich niet door betere producten, maar doordat ze beter kunnen aangeven wat ze ermee willen bereiken.

Vertel waarom je het  doet
Via een goed ontwikkelde en geloofwaardige visie geef je antwoord op de vraag 'Waarom?'. Maar een visie hebben is niet genoeg, uiteraard moet deze visie in alle haarvaten van de organisatie tot uiting komen. En medewerkers moeten zich kunnen identificeren met die visie. Goede arbeidsvoorwaarden binden, maar inspiratie en visie boeien. Het helpt in je employer-branding en werkt er aan mee dat medewerkers graag bij jou willen (blijven) werken. En het zorgt tevens voor een duidelijk gezicht naar je klanten.

Dus manager:
   Waarom zijt gij op aard?
   Waarom ben je van betekenis?
   Wat is het doel, wat voeg je toe?
   Wat wil je over vijf jaar zijn?

Denk eens na over deze vragen voor jezelf als leidinggevende èn als organisatie.

Kamiel Rietsema
Managing partner Optines Consultancy

Inspiratie & nieuws