Niet doorschuiven maar aanpakken?

6 september 2012

Nu de concurrentie in onze langzaam herstellende economie opnieuw weer toeneemt, zien steeds meer bedrijven de noodzaak in om hun wendbaarheid verder te vergroten en niet te wachten tot we uit de crisis zijn. Alleen zo blijft u uw  concurrentie voor, houdt u de kosten op peil en vindt, bindt en boeit u talentvolle medewerkers.

Vertel waarom u het doet
Bij het vergroten van die wendbaarheid is het onontbeerlijk om het HR beleid in te richten met het oog op de strategische personeelsplanning. Het ‘Waarom’, uw toekomstvisie en ambitie vormen hiervoor de basis.

Maar een visie hebben is niet genoeg, uiteraard moet deze visie in alle haarvaten van de organisatie tot uiting komen. Uw medewerkers moeten zich kunnen identificeren met die visie. Goede arbeidsvoorwaarden binden, maar inspiratie en visie boeien. Het geeft een gezicht naar de markt en helpt ook met uw employer-branding.

Maak HR meetbaar
Wendbaarheid vraag om meetbaarheid. Als leidinggevende moet u snel en adequaat over managementinformatie kunnen beschikken om te kunnen sturen. Alles wat u doet heeft te maken met medewerkers, het is dan ook essentieel dat het verband tussen talentbeslissingen en bedrijfsresultaten gedetailleerd in kaart wordt gebracht. Zorg dat u inzicht heeft in de samenstelling van uw personeelsbestand, verloop en verzuim, motivatie, arbeidsproductiviteit en personeelskosten. Hoe u  gebruik maakt van uw ‘people intelligence’ bepaalt in hoeverre u succesvol bent.

Investeer nu in opleiding, talentontwikkeling en innovatie
Diversiteit is een onmisbare voedingsbodem voor talentmanagement, omdat het ruimte maakt voor nieuwsgierigheid, inspiratie en innovatie. Een management dat ruimte biedt aan talent en diversiteit, vergroot niet alleen zijn wendbaarheid, maar wordt ook innovatiever, productiever en dus een meer aantrekkelijke werkgever.

Een juiste visie en inspirerend leiderschap, samen met het vergroten van de wendbaarheid van uw organisatie door aandacht voor uw talenten, diversiteit en de werk-privé balans zorgen voor betrokken medewerkers met passie voor de klant. En dat heeft u nodig om concurrerend te worden en te blijven. (zie ook: De klant centraal? De medewerker betrokken!)

Wendbaarheid is de sleutel tot succes is voor elke organisatie. Want Darwin zei al:  “It’s not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change”.  Succesvolle organisaties beperken zich in deze crisis niet alleen tot kostenbesparing, maar houden rekening met wat medewerkers bindt en boeit. Dus niet doorschuiven tot na de crises, maar nu aanpakken!

Kamiel Rietsema
Managing Partner Optines ConsultancyInspiratie & nieuws