Niets doen is geen optie

28 november 2012

Laatst was ik op een bijeenkomst over een onderwerp wat nog steeds geldt als een taboe en waar zowel werkgevers als medewerkers problemen van ondervinden. Alle aanwezigen waren het er over eens waren dat er iets aan moest worden gedaan. Het werd echt als een probleem onderkend en iedereen wilde ook oprecht hier verandering in aanbrengen.

Maar toen er concreet gevraagd werd aan de mensen wat ze er dan aan wilden doen, was het antwoord dat ze, alhoewel ze het wel wilden, ze niets konden doen, want er was geen geld voor. Niemand die protesteerde. Voor iedereen was dit een valide reden om dus niets te doen.

Dit heeft mij aan het denken gezet. Als het gaat om gelden voor ontwikkelingssamenwerking dan zijn we duidelijk. Het heeft de mensen niets gebracht. We hebben ze alleen maar geleerd hun hand op te houden. Geldt dit dan eigenlijk ook niet voor ons? Want ook wij gaan pas bewegen als er geld is….

Of toch niet? Bedrijven die visie hebben, durven stappen te nemen ook als het niet meteen geld oplevert. Dit doen ze omdat ze weten waar ze naar toe willen. Hoe ze daar komen wordt vaak op creatieve wijze opgelost. Ze betrekken hun medewerkers in het proces door ze centraal te stellen en te kijken naar hun toegevoegde waarde nu en in de nabije toekomst. Door hun medewerkers en dus de organisatie wendbaar te maken, versterken zij hun positie in de markt en blijven zij succesvol.

 Als je wilt weten hoe dit mogelijk kan worden gemaakt, dan zijn de tips zoals in “vier sterke stappen in slappe tijden!” Nog steeds actueel. Zijn er meer van deze innovatieve ideeën, mail ze gerust: mail@optines.nl. Het beste idee verdient een fles wijn! 

Anja Lawera
Managing Partner Optines Consultancy 

Inspiratie & nieuws