Ontwikkel juist nu je talenten

27 juni 2013

Niet alleen op televisie lijkt alles tegenwoordig te gaan om talent, we worden immers doodgegooid met talentenshows, maar ook organisaties zeggen aan talentontwikkeling te doen. Echter de praktijk is weerbarstiger, tijdens een economische crisis staat het Human Capital niet altijd centraal. Niet alleen op televisie lijkt alles tegenwoordig te gaan om talent, we worden immers doodgegooid met talentenshows, maar ook organisaties zeggen aan talentontwikkeling te doen.

Uit de HR benchmark van RAET (2012) blijkt dat het werven van talent het belangrijkste thema voor HR is. Maar ook aandacht voor talenten die al binnen de eigen organisatie aanwezig zijn is erg belangrijk.  In de Wendbaarheidstresstest van Optines Consultancy geeft 70% van de onderzochte organisaties aan maatregelen te treffen om talenten te behouden. Ruim 90% faciliteert zelfs opleidingen voor toekomstige functies. Maar uit het zelfde onderzoek blijkt ook dat ruim 60% van de onderzochte organisaties geen zicht heeft op het in de toekomst gewenste opleidingsniveau van de medewerkers.

Kortom: twee derde van de organisaties besteedt geld aan opleidingen waarvan ze het rendement niet kennen. En dat terwijl het onderzoek juist laat zien dat kostenbeheersing momenteel een speerpunt is in het beleid van de organisaties. 

Talenten of competenties?

Competenties en talenten liggen dicht bij elkaar, maar betekenen niet hetzelfde. Het woord ‘talent’ wordt zelfs vaak gebruikt als synoniem voor ‘competentie’. Onder ‘competenties’ verstaan we meer algemeen geformuleerde vaardigheden die meestal aan te leren zijn. Terwijl ’talenten’ gezien worden als een aangeboren aanleg voor iets waarin iemand uitblinkt ten opzichte van anderen. Talenten zijn niet aan te leren, maar met oefening wel verder te ontwikkelen.

Medewerkers volgen in het kader van ‘talentontwikkeling’ trainingen die bedoeld zijn om hun minder goed ontwikkelde competenties beter te ontwikkelen. Maar echte aandacht voor talent binnen de organisatie vraagt nieuwe manieren van denken en organiseren.

Een onderzoek van PRiMAN uit 2013 laat zien dat leidinggevenden denken dat ze jaarlijks gemiddeld een productiviteitsstijging van 3,4% kunnen halen door medewerkers die dingen te laten doen die het best aansluiten op hun talenten en drijfveren. Dus door die beter te benutten kunnen bedrijven in Nederland miljarden meer omzet maken. Een mooi voorbeeld vind ik dat het Nederlands dameshockey team pas echt wereldwijd succesvol werd toen de trainer, Marc Lammers, aandacht ging besteden aan de verdere ontwikkeling van al aanwezige talenten van de hockeysters, in plaats van juist te trainen op zaken die niet goed ontwikkeld waren.

Veel organisaties zien medewerkers nog steeds als productiefactor die zo efficiënt mogelijk ingezet moet worden. En door het aanleren van nog niet ontwikkelde vaardigheden probeert men een soort alleskunners te creëren. Terwijl echte aandacht voor talent begint bij medewerkers de ruimte geven om betere resultaten bereiken op hun al aanwezige talenten. Talentmanagement gaat binnen organisaties leven zodra leidinggevenden het goede voorbeeld geven door hun eigen talenten te leren kennen, benutten en medewerkers te stimuleren hetzelfde te doen. Talentontwikkeling is en blijft een verantwoordelijkheid voor beide.

Tijdens een economische crisis staat het Human Capital niet altijd centraal. De medewerkers merken dit ook, zij blijven vaak zitten waar ze zitten om geen risico te lopen. Maar zodra de economie weer aantrekt zullen ontevreden medewerkers de organisatie verlaten. Besteedt dus nu aandacht aan je medewerkers en ontwikkel de aanwezige talenten in je organisatie. Dan voorkom je dat straks je talenten weglopen.

Kamiel Rietsema
Managing Partner Optines Consultancy

Inspiratie & nieuws