Op bezoek bij

4 april 2012

Na een korte introductie over het bedrijf vertelt Erwin Bouwmans hoe strategisch opleiden vorm krijgt in zijn dagelijkse beroepspraktijk. In plaats van achter het bureau een mooie opzet te bedenken, is hij ervan overtuigd dat een opleidingsbeleid pas effectief is wanneer het wordt ontwikkeld samen met de leidinggevenden. Als geen ander kennen zij de toekomstige behoeften en kunnen deze vertalen naar opleidingsdoelen.

Waar tot voor 3 jaar opleiden bij Kuehne+Nagel nog een duidelijk ad hoc karakter had, is nu in toenemende mate sprake van een gestructureerde aanpak waarbij de leidinggevenden regelmatig en frequent worden betrokken bij het realiseren van opleidingsprogramma’s, immers beleid ontstaat op de vloer!

Naast het gegeven dat deze aanpak veel goede ideeën oplevert, realiseert het tevens commitment, een belangrijke voorwaarde voor implementatie. Erwin beschouwt het faciliteren van het management bij het realiseren en implementeren van het opleidingsbeleid dan ook als een van de belangrijkste taken.

Het verhaal rondom talent en de ontwikkeling ervan staat als een huis. Men is momenteel in fase twee van het opleidingsprogramma.

Op de vraag hoe Kuehne + Nagel zich voorbereidt op de verwachte personeelstekorten in de transport en logistiek, geeft Erwin aan dat men er wel mee bezig is. Men is bezig met een recruitmentcenter en er wordt samenwerking gezocht met opleidingsinstituten om de studenten bekend te laten worden met het werk bij Kuehne + Nagel.

De thema’s diversiteit, talentmanagement en Het Nieuwe Werken vormen de basis van een wendbare organisatie. Een wendbare organisatie is in staat in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de omgeving waarin het bedrijf zich bevindt. Voor wat betreft talentmanagement is Kuehne + Nagel al op de goede weg.

Erwin Bouwmans erkent dat de twee andere onderwerpen ook een bijdrage kunnen leveren om de strategische personeelsplanning handen en voeten te geven. Zou zich daarin ook wel willen verdiepen, maar zoals het gaat in het gewone leven. Tijd kan maar een keer worden besteed. Echter dat laat onverlet dat hij de thematiek mee zal nemen bij de inrichting en vormgeving van onder het recruitmentcenter.

Inspiratie

 • 08

  mrt

  Resourceful Humans

  Inspirerende Tedx talk van Heiko Fischer over de toekomst van werk. Bedrijven zouden opgebouwd moete

 • 25

  jan

  Boek tip: "Verbindend vermogen"

  Goed leiderschap vertaalt zich onder andere in samenwerken, verbinden, vertrouwen en respect. Het bo

 • 01

  nov

  Vierde industriële revolutie

  Wat is de vierde industriële revolutie? En wat betekent het voor jouw bedrijf? Tijdens het 'World E

Optines nieuws & blogs