Reorganiseren, hoe doe je dat ?

6 januari 2014

Als gevolg van de crisis moeten organisaties er steeds vaker voor kiezen om in afgeslankte vorm verder te gaan. Een reorganisatie is vaak de enige oplossing. Maar reorganiseren is een ingewikkeld proces met juridische spelregels en met moeilijke, vaak ook emotionele beslissingen. Als er sprake is van gedwongen ontslagen, dan is een sociaal plan onvermijdelijk. Een dergelijk traject vraagt een goed uitgewerkt stappenplan waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan de wettelijke verplichtingen en onderhandelingen met vakbonden en OR, maar ook aan de communicatie naar de medewerkers.

Als gevolg van de crisis moeten organisaties er steeds vaker voor kiezen om in afgeslankte vorm verder te gaan. Een reorganisatie is vaak de enige oplossing. Maar reorganiseren is een ingewikkeld proces met juridische spelregels en met moeilijke, vaak ook emotionele beslissingen. Als er sprake is van gedwongen ontslagen, dan is een sociaal plan onvermijdelijk. Een dergelijk traject vraagt een goed uitgewerkt stappenplan waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan de wettelijke verplichtingen en onderhandelingen met vakbonden en OR, maar ook aan de communicatie naar de medewerkers.

Bij een reorganisatie ligt de focus uiteraard op diegenen die de organisatie gedwongen moeten verlaten, maar de medewerkers die mogen blijven verdienen ook aandacht. Deze achterblijvers blijven vaak zitten met gevoelens van enerzijds opluchting omdat ze mogen blijven en anderzijds zich ten opzichte van degenen die moeten vertrekken vaak schuldig voelen.

De taken zijn herverdeeld onder de achterblijvers, waardoor de werkdruk hoger kan worden. Het is belangrijk dat het moraal en de loyaliteit bij deze groep medewerkers weer wordt geactiveerd, om te voorkomen dat ze gedemotiveerd raken en de productiviteit af gaat nemen. Ook hier geldt dat communicatie essentieel is.

Maar niet alleen bij reorganisaties, ook andere economische, commerciële of demografische ontwikkelingen vragen om een voortdurende aanpassing van de organisatie en het personeelsbestand, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Met een goed ingerichte Strategische Personeelsplanning kunnen gericht maatregelen genomen worden voor de juiste in-, door- en uitstroom van medewerkers, zowel kwantitatief als kwalitatief, door een analyse van vaardigheden, kwaliteiten, talenten, mobiliteit en loonkosten te maken.

Strategische Personeelsplanning vraagt om een visie op de lange termijn strategie van de organisatie. Maar het koppelen van die strategie voor de termijn van 3 tot 5 jaar aan de korte termijn operaties en de waan van de dag is lastig. Externe ontwikkelingen en een veranderende omgeving maken dit erg onvoorspelbaar. Maar het werken met scenario’s kan hierbij helpen.

Het is echter niet genoeg om een aantal losse instrumenten in te zetten. Bijvoorbeeld een demotiebeleid om oudere medewerkers aan de slag te houden zonder te kijken naar een passend beleid rondom opleidingen en duurzame inzetbaarheid, kan averechts werken. Een succesvolle Strategische Personeelsplanning vraagt een integrale aanpak van HR, zodat synergie tussen de verschillende HR thema’s en instrumenten wordt verkregen. Maar uiteraard altijd met de lange termijnvisie en doelen van de organisatie als startpunt.

Strategische personeelsplanning betekent voortdurend en systematisch bijsturen en anticiperen terwijl organisatie en omgeving volop in beweging zijn. Strategische Personeelsplanning vergroot de wendbaarheid van de organisatie en dus de mogelijkheid om eventuele pijnlijke reorganisaties voor te zijn.

Kamiel Rietsema
Managing Partner Optines Consultancy

Inspiratie & nieuws