Slechts 30% van de werkgevers heeft een diversiteitsbeleid

30 juni 2011

Uit onderzoek van Mercer 2011 blijkt dat meer dan de helft van de werkgevers gelooft dat diversiteit een meerwaarde voor de onderneming kan betekenen. Toch is er bij 70% van de werkgevers geen sprake van diversiteitbeleid. Slechts één op de vijf werkgevers heeft duidelijk voor ogen wat hij daarmee wil bereiken en slechts één op de acht werkgevers is bereid om daarin te investeren. De vergrijzing, ontgroening en individualisering, maar ook de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen, allochtonen, arbeidsgehandicapten, ouderen en zelfstandigen hebben geleid tot meer diversiteit op de arbeidsmarkt. Een integraal, concreet beleid om voordeel hieruit te halen, staat nog in de kinderschoenen.

Een te passieve houding ten opzichte van de toegenomen diversiteit op de arbeidsmarkt kan resulteren in gemiste kansen. Niet alleen op het personele vlak, maar ook in commercieel opzicht. Diversiteit zou niet langer gebaseerd moeten zijn op de ingesleten, traditionele rollenpatroon wat doorbroken moet worden. Het loslaten van die gedachte maakt ruimte voor goed beleid, die start met de inventarisatie van de overeenkomsten en verschillen. Vervolgens kunnen die verschillen juist optimaal worden ingezet.”

Voor- en nadelen
Bij de voordelen staat de toenemende creativiteit met stip bovenaan (25%). Vervolgens zijn belangrijk: de betere sfeer op de werkvloer (22%), nieuwe kansen op het commerciële vlak, een beter imago, nieuwe markten en meer innovatie. Een nadeel is echter dat bijna een derde van de werkgevers in toenemende mate wel problemen ondervindt met de communicatie tussen de verschillende doelgroepen en bijna 27% maakt melding van ‘wij-zij-vooroordelen’. Ook ervaart zo’n 13% meer conflicten.

De relatie tussen diversiteitbeleid en een wendbare organisatie
Is er een verband tussen diversiteit en wendbaarheid van een organisatie? Uit de voordelen blijkt dat dit zeker het geval is. Bedrijven worden hierdoor creatiever en innovatiever. Competenties die een bedrijf nodig heeft om in steeds veranderende omgeving te kunnen voortbestaan. Een beter imago en werksfeer leveren de werkgever gemotiveerde mensen op.

Inspiratie & nieuws