Talent ontwikkelen doe je voor de concurrent

5 april 2012

Werkgevers zijn dol op talent. Talenten zijn ambitieus en hebben de drive om het bedrijf beter te laten presteren. Daarvoor werken ze hard, maken meer uren en zijn altijd aanwezig op welke bijeenkomst dan ook. Heerlijk deze talenten.

Maar wat heb je als werkgever deze mensen te bieden. In het kader van binden en boeien is een veel geroepen oplossing: opleiden! Helaas is gebleken dat ervoor zorgen dat het volgen van een opleiding wel leidt tot een beter opgeleide medewerker, maar niet perse tot een medewerker die blijft.

In tijden waarin iedere euro telt, zijn werkgevers minder geneigd te investeren in opleiden. Sterker kostenbeheersing en sanering staan hoger op de prioriteitenagenda. Het lastige is dat er in 2012 volop geïnvesteerd moet worden in talent. Talentontwikkeling niet tegenstrijdig te zijn aan bezuinigen. Het hoeft dat geen geld te kosten. 'Luister goed naar je medewerkers.'

Neem eens de tijd om met open vizier naar de medewerkers te kijken en te luisteren; naar wat zij werkelijk doen en zeggen. Misschien moet tussen de regels door worden geluisterd. De ervaring leert dat juist de mensen op de werkvloer vaak oplossingen aandragen die door managers niet worden gezien of afgewezen; wellicht omdat er geen prachtige managementtheorie aan ten grondslag ligt en ze daardoor te eenvoudig lijken. Neem gewoon eens de proef op de som.

Ik sprak bijvoorbeeld eens een magazijnmedewerker die zijn functie prima invulde en regelmatig signalen gaf dat hij een goed gevoel had voor het voorraadbeheer. De bedrijfsleider merkte dit op en ging het gesprek met de jongeman aan. Daaruit bleek dat de magazijnmedewerker feilloos zag aankomen wanneer er een toename in productiviteit ontstond, waardoor de vraag naar onderdelen sneller zou stijgen dan gewoonlijk. De bedrijfsleider besloot dit talent de kans op ontwikkeling te bieden door hem als directe assistent te benoemen van de warehousemanager; de magazijnchef. Na verloop van tijd heeft deze stap ertoe bijgedragen dat deze magazijnmedewerker een schitterende loopbaan als warehousemanager heeft bereikt. Hij was bezig met waar zijn talenten lagen.

Het bewijs in de dagelijkse praktijk dat dit een uitstekende en kostenneutrale investering bleek was geleverd. Onderbrekingen in het productieproces, zoals die zich voorheen voordeden, waren niet langer aan de orde. Gaandeweg heeft dit geleid tot verhoging van de beloning van deze jongeman en vond de werkgever het lonend bij te dragen in aanvullende opleidingen voor dit talent.

De titel van deze blog veronderstelt dat als je als werkgever investeert in talent je dit uiteindelijk voor de concurrent doet. En in de basis klopt dit ook. De vraag is echter of de investering in talent alleen maar geld hoeft te kosten en pas na verloop van tijd iets opbrengt. Het antwoord moet nee zijn. Immers door alert te zijn op talent in je eigen onderneming en medewerkers de ruimte te bieden om hun talent aan te wenden en te ontwikkelen, zorg je ervoor dat het talent zich meteen uitbetaald en niet bewaard wordt voor de concurrent.

 

Anja Lawera, Managing partner Optines Consultancy

Inspiratie & nieuws