Themasessie 'Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst'

30 november 2011

Er was een mooie mix van deelnemers aanwezig met diverse achtergronden, van HR Directeur uit de financiële dienstverlening, HR expert van een ROC tot aan Managing Director uit de transport en logistiek. Met als gezamenlijk doel: discussiëren over de noodzaak van wendbaarheid gericht op de strategische personeelsplanning.

Na een korte introductie van wat er momenteel speelt op de arbeidsmarkt en de invloeden die de huidige economische perikelen hebben op de koers die organisaties varen, ontstond een levendige discussie bij de volgende twee vragen:

1. Welke uitdagingen ziet u op uw afkomen en wat betekent dat voor uw organisatie?
2. Welke oplossingen heeft u daarvoor beschikbaar?

Gevraagd was om dat wat men als uitdaging op zich af zag komen te noteren op de flipover. Dat leverde een brede range aan uitdagingen en bijbehorende gevolgen op, zoals:

 • Hoger ziekteverzuim
 • Behoud goede mensen
 • Grote uitstroom docenten in onderwijs
 • Grijs wordt het nieuwe groen
 • Snel op- en afschalen personeelssterkte, flexibiliteit
 • Dilemma tussen opleiden of extern aantrekken
 • Ontwikkeling / kwaliteit van het management
 • Beperkt strategisch bewustzijn management
 • Afstemming organisatie / werk en medewerkers
 • Grijs komt niet in bewegingWe moeten los komen van de verzorgingsstaat
 • Strategische besturing tussen kosten / resultaat & personeelsinzet

Uit de lijst kan worden opgemaakt dat de antwoorden niet alleen spelen bij de specifieke organisaties waar men voor werkzaam is, maar dat de uitdagingen over de gehele linie van het bedrijfsleven (profit en non-profit) spelen.

De mogelijke oplossingen die door Optines werden aangedragen werden aangevuld, verfijnd of men kwam met aanvullende inspirerende tips om een nog groter effect te kunnen bereiken.

Bijzonder was ook dat twee van de aanwezigen aangaven dat in hun sector er momenteel geen tekort was aan personeel. Hun strategische personeelsplanning gaf een krimpscenario aan en men moest nu juist medewerkers ontslaan.

De onderwerpen waarvoor een oplossing werd geboden en/of gezocht, varieerden van hoe de jongeren te binden en te behouden voor de organisatie, hoe ga je als leidinggevende met deze groep om, is HNW een hype of kunnen we niet meer zonder, durven we het aan om een passend maar ook realistisch diversiteitsbeleid te voeren? Een heel belangrijk aandachtspunt was het vinden van de juiste balans tussen het management dat voornamelijk kosten gedreven te werk gaat en de medewerkers die meer verlangen van een werkgever dan enkel een baan.

Na deze themasessie hebben we gezamenlijk kunnen concluderen dat als de thema’s talentontwikkeling, diversiteitsbeleid en Het Nieuwe Werken in combinatie worden vertaald in strategisch beleid, de organisatie wendbaarder zou worden.  Zowel bij toenemende structurele krapte op de arbeidsmarkt, vanwege vergrijzing en ontgroening, maar ook ten tijde van economische recessie is het van belang om te weten waar je nu staat met jouw organisatie en te weten waar je naar toe wil en daar de strategische personeelsplanning op aan te passen.

 

Ik vond het heel gezellig en informatief gisteren. Ook  een leuk en open gezelschap! Ik zal zeker over jullie gaan vertellen als ik bij een prospect komt met vragen over strategische personeelsplanning
Claudia Zech, Key Accountmanager Raet

Wij van Optines Consultancy hebben hiermee onze eigen doelstelling bereikt, namelijk kennis delen en dat de noodzaak om wendbaar te worden de aandacht heeft van de betrokken deelnemers.

Anja Lawera, Kamiel Rietsema

Inspiratie

 • 08

  mrt

  Resourceful Humans

  Inspirerende Tedx talk van Heiko Fischer over de toekomst van werk. Bedrijven zouden opgebouwd moete

 • 25

  jan

  Boek tip: "Verbindend vermogen"

  Goed leiderschap vertaalt zich onder andere in samenwerken, verbinden, vertrouwen en respect. Het bo

 • 01

  nov

  Vierde industriële revolutie

  Wat is de vierde industriële revolutie? En wat betekent het voor jouw bedrijf? Tijdens het 'World E

Optines nieuws & blogs