Was Socrates de grondlegger van wendbaarheid?

20 februari 2013
Alleen een buitengewoon onwetend of buitengewoon intelligent iemand kan zich aan verandering onttrekken. - Socrates
 
De mens hecht aan zekerheden. Zeker in deze onzekere tijden waarin veranderingen aan de orde van de dag zijn, dient de mens dus verandering te omarmen. Het is alleen de vraag hoe je dit kan gaan doen? 

Intervisie als instrument voor wendbaarheid

Recent hadden wij een afspraak met een onderwijsinstelling die zich er bewust van was dat het noodzakelijk was om te veranderen. Ingegeven door de komende bezuinigingen, vermindering van het leerling aantallen en een personeelsbestand dat sterk verouderd is.

Om te voorkomen dat veranderingen in de organisatie van bovenaf worden opgelegd, was het de wens van de directie om de verandering te initiëren vanuit de groep. Na wat brainstormen over hoe dit gerealiseerd kon worden, kwamen we op het instrument Intervisie. Omdat deze methode dichtbij professionals zoals onderwijzers ligt.

Socratische intervisie

Bij de meeste intervisiemethoden ligt de focus op een vraagstuk of probleemsituatie binnen iemands professioneel handelen. Het is de bedoeling dat door de intervisie de inbrenger van een casus reflecteert op het eigen professioneel denken en handelen. Met behulp van adviezen van collega's zoekt men naar een oplossing voor het vraagstuk en poogt men al doende de eigen professionaliteit te vergroten.

Socratische intervisie heeft echter een andere insteek. Bij deze methode ligt de nadruk veel meer op het denken en handelen van de groep in plaats van het individueel handelen. De casus die wordt ingebracht is slechts 'middel' in het verdiepingsproces van de groep. Het is als het ware een gezamenlijk onderzoek dat uiteindelijk leidt tot inzicht in principes en mechanismen die binnen het handelen van een groep professionals van kracht zijn. De principes en onderliggende mechanismen worden vervolgens kritisch tegen het licht gehouden op hun validiteit. " hoe denken we over de dingen die we doen? En waarom doen we ze zo? Doen we het wel goed zoals we het doen? Op welke gronden?

Socratische intervisie is dus meer dan andere intervisiemethoden gericht op normatieve (visieontwikkeling) van het professioneel handelen op de werkvloer.

Wendbaarheid

De visie, die volgt uit het intervisietraject, heeft draagvlak van de groep. En hierdoor kan sneller de volgende stap worden gezet. Namelijk wat moet veranderd worden in de organisatie om deze visie realiteit te laten worden. Omdat de noodzaak om te veranderen niet door externen factoren wordt bepaald en niet perse gericht is op het individu van buitenaf, is de bereidheid om te veranderen groter.

Wat Socrates bijna 2500 jaar geleden al wist en wat in onze moderne maatschappij ook aan de orde van de dag is, is dat veranderingen zeker zijn. Je kunt je er niet aan onttrekken. Wendbare organisaties hebben het in zich goed in te kunnen spelen op veranderingen. Intervisie is een manier om mensen in beweging te krijgen en dus mee te gaan in veranderingen en de wendbaarheid van de organisatie te vergroten.

Anja Lawera
Managing Partner Optines Consultancy

 

 

Inspiratie

 • 08

  mrt

  Resourceful Humans

  Inspirerende Tedx talk van Heiko Fischer over de toekomst van werk. Bedrijven zouden opgebouwd moete

 • 25

  jan

  Boek tip: "Verbindend vermogen"

  Goed leiderschap vertaalt zich onder andere in samenwerken, verbinden, vertrouwen en respect. Het bo

 • 01

  nov

  Vierde industriële revolutie

  Wat is de vierde industriële revolutie? En wat betekent het voor jouw bedrijf? Tijdens het 'World E

Optines nieuws & blogs