We zullen doorgaan ...

5 februari 2014

Tijdens het MKB congres voor ondernemend Nederland in 2008 sprak Ben Tigchelaar smalend over de ondernemers die zich zorgden maakten over de crisis. Hij wist te vertellen dat in de 20e eeuw een crisis gemiddeld slechts 11 maanden had geduurd en dus deze zou niet langer duren. Inmiddels zijn we aanbeland in 2014; de laatste jaren buitelden de economen over elkaar heen om hun grote gelijk te halen over het hoe en waarom van deze crisis en natuurlijk hun oplossingen. Het einde van het liedje is dat ons nu wordt verteld dat dit het is. Het niveau van voor 2008 wordt niet meer bereikt.

En daar moeten wij het als ondernemer maar mee doen. Maar het nieuws wat ons wordt verteld is oud nieuws. We zijn immers al doorgegaan. Waarom? Omdat we niet anders kunnen en omdat we niet anders willen. Toch hebben wij in eerste instantie vastgehouden aan wat is geweest en hebben ons gefocust op wat we zouden moeten doen om weer op datzelfde welvaartsniveau terecht te komen.

Langzaam maar zeker zien we doorbraken komen die voor de noodzakelijke beweging zorgen. De arbeidsmarkt wordt versoepeld door wet- en  regelgeving die past bij de huidige omstandigheden, onderwijs en zorg moeten (weliswaar gedwongen) terug naar hun kerntaken en subsidies en andere steunmaatregelen zijn geen vanzelfsprekendheid meer.

Precies zoals dat in het bedrijfsleven geldt. Alleen zij die hun toegevoegde waarde kunnen laten zien, tonen aan dat ze bestaansrecht hebben. Deze ondernemingen zijn beter in staat om zich aan te passen aan de veranderingen. Dit aanpassingsvermogen is alleen mogelijk als de medewerkers in de organisatie zich wendbaar opstellen. En dat wordt bereikt als de talenten van alle medewerkers (ook flexkrachten) zich blijven ontwikkelen, de leiders een visie hebben over waar ze naar toe willen en diversiteit van de medewerker en de klant geen punt meer is, maar een gegeven.

Ondernemers blijven voorzichtig als het gaat om uitgaven en zijn zeer kostenbewust in deze tijd. Ongeacht of er sprake is van krimp of groei. Toch weet elke ondernemer dat de kosten voor de baten uitgaan. Investeren in de talenten van medewerkers vergroten het aanpassingsvermogen en wendbaarheid van de organisatie. Een wendbare organisatie is een organisatie die Human Resources integraal vertalen in beleid, instrumenten en processen en van de HR afdeling eisen dat ze toegevoegde waarde tonen.  

En dus ongeachte krimp of groei zullen ondernemers doorgaan, immers stilstand betekent nog altijd achteruitgang.

 

Anja Lawera
Managing Partner Optines Consultancy 

Inspiratie & nieuws