Wendbaarheid is de nieuwe norm

29 maart 2013

Wendbaarheid, de nieuwe norm? Of gewoon een eeuwenoud overlevingsmechanisme?

In de P&O actueel las ik deze maand dat Wendbaarheid de nieuwe norm is. Wie anders dan HR zorgt ervoor dat de organisatie op alle fronten beweegt bij een verandering? Nu weten we dat bij Optines Consultancy al twee jaar, maar het is toch goed om te zien dat onze visie wordt onderschreven door andere deskundigen uit het vakgebied.


Een organisatie die in kan spelen op veranderingen door de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen, is een wendbare organisatie. Veranderingen zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Wendbaarheid is eigenlijk dus een eeuwenoud overlevingsmechanisme.

HR goeroes en politici buitelen over elkaar heen om aan te geven hoe het nu verder moet in deze veranderende en economisch zware tijden. Flexibiliseren van de arbeidsmarkt als panacee, of zorgt dat voor het creëren van een nieuw sociale onderklasse? Belonen met bonussen is uit de tijd, of zorgt differentiëren in beloningen juist voor groei van de onderneming? Tegenstrijdigheid al om.

De huidige economische situatie zorgt ervoor dat de zandzakken hoog voor de deur liggen en bedrijven alleen maar bezig lijken te zijn met ontslagen. Veel organisaties zeggen dat het überhaupt niet mogelijk is om langer dan een half jaar vooruit te kijken.
Moeten we daarom er maar niet meer over nadenken, niet meer investeren in het ontwikkelen van wat de economische kracht van de organisatie is, de medewerkers?

Onzekere tijden maken mensen onzeker, dat is zeker. En onzekere mensen houden vast aan wat ze kennen. Ze staan niet open voor verandering. Bedrijven zijn net als mensen. Men durft de volgende stap niet te zetten omdat men niet weet wat het ze brengt. Men neigt ernaar af te wachten en te kijken wat een ander doet. Terwijl het zetten van de volgende stap cruciaal is om te kunnen blijven voortbestaan. Veranderingen brengen onzekerheden met zich mee, maar in plaats van af te wachten, is het beter om zelf het heft in eigen handen te nemen.

Van binnenuit en met de medewerkers die bereid zijn mee te gaan. Door te stimuleren en te motiveren, door te innoveren en medewerkers aan te sporen creatief te denken en te doen om het resultaat te bereiken. Samen aan de slag, samen sterk. Samen wendbaar worden om de huidige constante, namelijk verandering, steeds een stapje voor te zijn.

In het kader van ons onderzoek de Nationale Wendbaarheidstresstest sprak ik vorige week een manager van een wereldwijd opererende logistiek dienstverlener en die vertelde mij dat zij momenteel medewerkers detacheren bij organisaties die op hun beurt weer een tekort hebben aan werknemers met een technische achtergrond. Zo maakt dit bedrijf van de nood een deugd. Een mooi voorbeeld van innovatief denken en wendbaarheid.

Laten we ophouden met de vraag of HR moet meedenken over de strategie, natuurlijk is dat zo. Ondertussen onderschrijft iedereen wel dat het belangrijk is om te kijken waar je op de (middel-) lange termijn naar toe wil met je organisatie.
Strategische Personeelsplanning is een kwestie van handen uit de mouwen steken. Houd het eenvoudig, weet wat er speelt en durf na te denken over een lange termijn visie. Wendbaarheid is niets nieuws, het blijft De norm om te overleven.

Kamiel Rietsema
Managing Partner Optines Consultancy

Inspiratie & nieuws