Winnaars van straks investeren nu in talent !

1 maart 2012

De cirisis te lijf: Deel 2

Wil je als organisatie straks een voorsprong hebben als de economie aantrekt? Investeer dan juist nu in je medewerkers en een goed personeelsbeleid. Want de krapte op de arbeidsmarkt die gaat ontstaan door het vertrek van de babyboomgeneratie en het daarmee samenhangende verlies van kennis, vraagt om meer aandacht voor het koesteren van talenten die al in huis zijn of nog aangetrokken moeten worden.

Talentontwikkeling
Bij succesvolle organisaties draait het allemaal om menselijk talent. En dan vooral het talent zo te managen dat het als team optimaal samenwerkt. De organisatie die dat voor elkaar krijgt, creëert creativiteit en innovatiekracht en dus onderscheidend vermogen en concurrentiekracht (Ulrich). Veel organisaties steken in deze tijden meer energie in hun flexibele schil. Ze zien dat de aanwezigheid van flexwerkers het terugschakelen in moeilijke tijden aanzienlijk kan vereenvoudigen. Maar daarmee loopt ook kennis weg, terwijl ze vooral meer hun best zouden moeten doen om hun talenten en kennis zo lang mogelijk binnen boord te houden. (zie ook ‘4 sterke stappen in slappe tijden’)

Juist nu werken aan het ontwikkelen van talent en vergroten van inzetbaarheid is verstandig om de innovatie- en concurrentiekracht van organisaties te vergroten. Organisaties die dit doen kunnen straks bij een aantrekkende economie meer profiteren van hun kennis en ervaring. Nu in tijden van crises de budgetten onder druk staan kan je ook verder kijken dan (externe) cursussen en trainingen en denken aan maatregelen die geen extra geld hoeven kosten. Innovatie ontstaat door stimuleren, inspireren en ruimte geven. Biedt ruimte voor talent en  innovatie door leidinggevenden te stimuleren medewerkers uit te dagen, slimmer te gaan werken en mee te denken. Creëer flexibele teams en stimuleer samenwerking vanuit nieuwe netwerken (intern maar ook extern) en borg de kennis in de organisatie.

De synergie tussen talent en diversiteit
Investeren in talenten zou tevens gekoppeld moeten worden aan diversiteit binnen de organisatie. In de meeste organisaties is de personeelssamenstelling geen afspiegeling van hun doelgroep, afzetmarkt en samenleving. Diversiteit gaat hier overigens verder dan onderscheid naar geslacht en culturele achtergrond, maar ook naar vaste/flexibele arbeidsverhoudingen, leeftijd of arbeidshandicaps. Innovatie ontstaat mede door het met een andere bril naar dezelfde situatie kijken. Diversiteit binnen een organisatie levert deze andere perspectieven en zorgt voor de noodzakelijke dynamiek om te leren en te innoveren. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat diversiteit en onderdeel is van High Performance Companies. Diversiteit is daarmee een onmisbare voedingsbodem voor talentmanagement, omdat het ruimte maakt voor nieuwsgierigheid, inspiratie en innovatie.

Een management dat ruimte biedt aan talent en voorwaarden schept voor invoering van diversiteitsmanagement, vergroot niet alleen zijn wendbaarheid, maar wordt ook innovatiever, productiever en dus een meer aantrekkelijke werkgever. En dat heb je nodig als organisatie om concurrerend te worden en blijven.

 

Kamiel Rietsema
Managing Partner Optines Consultancy

Inspiratie & nieuws