The missing link

13 mei 2016

Hoe kan het toch dat projecten mislukken terwijl iedereen een positieve houding heeft? Hoe kan het toch dat een organisatie niet vooruit gaat terwijl iedereen zijn best doet? Hoe kan het toch dat een MT weinig voor elkaar krijgt terwijl iedereen wel iets wil bereiken?

Herkenbare situaties die iedereen wel eens is tegengekomen. Het valt te vergelijken met hoe onze hersenen werken. In onze jonge jaren hebben we veel zogenaamde “grijze stof’ in onze hersenen. Deze stof zorgt er voor dat we heel veel informatie kunnen opnemen. De “witte stof” in je hersenen zorgt er juist voor dat dingen met elkaar verbinden. Het puberbrein is dan ook uitstekend in staat om nieuwe dingen te leren, moeiteloos op te nemen. Maar omdat ze nog weinig witte stof hebben, zijn ze niet in staat het te combineren. Zaken als vooruit kijken, plannen, onderscheid maken tussen goed en kwaad, voorzichtig zijn, zich beheersen, dat zijn daardoor moeilijke zaken. De witte stof moet gaan zorgen voor de verbinding en inzicht.  

Binnen organisaties is meestal de ontbrekende witte stof “communicatie”. Men denkt dat je het weet maar dat wijkt toch weer net af van wat de ander dacht. Iedereen gaat zijn eigen gang, doet zijn best, maar de uitkomsten sluiten niet op elkaar aan.

Bij veel MT’s hebben de leden allemaal een eigen doelstelling, waarvan zijn denken dat dat de bedrijfsdoelstelling is. Vanuit die veronderstelling sturen zijn weer hun afdelingen aan. Allemaal in de veronderstelling dat zij het juiste doen.

Helderheid in communicatie kan er voor zorgen dat niet gebeurt en dat alle individuele activiteiten bijdragen aan het geheel, de doelstelling van het bedrijf. Het begint bovenaan, de missie en visie van de organisatie. Hoe krijg je die helder en smart. Vervolgens de vertaling in jaarplannen en de communicatie naar de medewerkers.

Een heldere visie en communicatie met een goede inhoud vormt de witte stof voor het succes van een organisatie.

 

Niels Spelbos
Partner Optines Consultancy

Inspiratie & nieuws