Alleen organisaties met duurzaam inzetbare medewerkers zijn Succesvol!

11 november 2022

Herken je dit? In de huidige krappe arbeidsmarkt is het werven van nieuwe medewerkers uitermate lastig. Op het moment dat het nodig is beschik je niet over de juiste medewerkers met de juiste kennis en ervaring binnen je bedrijf. Gevolg:

  • onnodige en dure inhuur van flexkrachten en lange inwerktijden;
  • een slechter wordende dienstverlening naar je klanten, met meer fouten;
  • het niet goed genoeg kunnen nakomen van commerciële afspraken;
  • het uiteindelijk niet kunnen realiseren van je strategische doelen.

Strategische Personeelsplanning

Dit kan je voorkomen door een integrale aanpak van HR en aandacht voor strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. De tijd nemen voor strategische personeelsplanning is zinvoller, dan je laten leiden door de waan van de dag met vacatures.
Hoe doe ik dat? Begin met het maken van een goede analyse. In een continue veranderende dynamiek en omgeving is dat lastig, maar het helpt dan te denken in scenario’s. Strategische personeelsplanning geeft je inzicht in o.a. vaardigheden, talenten en inzetbaarheid in de huidige situatie en een schets van de gewenste organisatie en medewerkers. Hierbij komen huidige en toekomstige knelpunten naar voren en kan je gericht maatregelen gaan nemen

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers over mogelijkheden beschikken om in huidig èn toekomstig werk, met behoud van gezondheid en welzijn, te kunnen functioneren.
Hoe doe ik dat? Begin met het creëren van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen manager en medewerker en ga regelmatig met ze in gesprek. Laat medewerkers de mogelijkheden die ze krijgen met betrekking tot hun duurzame inzetbaarheid inzien èn aanpakken om leuk en uitdagend werk te houden

Wat levert het op?

Juist nu, in een tijde van economische groei moet je aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Je vergroot de wendbaarheid van je bedrijf en wordt innovatiever. Ook wordt de organisatie productiever en ben je een aantrekkelijke werkgever. Je bedrijf wordt innovatiever, productiever en een aantrekkelijke werkgever voor je medewerkers. Zo blijf je in een altijd veranderende omgeving de concurrentie voor, houd je de kosten op peil en vind, bind en boei je talentvolle medewerkers. Kortom duurzame inzetbaarheid een garantie voor succes.

Meer weten?

Wil je meer werk gaan maken van Duurzame Inzetbaarheid? Heb je behoefte aan meer gerichte en concrete handvatten?. Ons Duurzaam Inzetbaarheid Canvas helpt je bij het stellen van prioriteiten. En je komt onder leiding van ervaren adviseurs tot je eigen op maat gemaakte actieplan.

Ik wil graag aan het werk met Duurzame Inzetbaarheid.

 

Kamiel Rietsema
Optines Consultancy