Praatjes zorgen niet voor Duurzame Inzetbaarheid.

25 mei 2018

Duurzame inzetbaarheid. Er wordt veel over gesproken. Het staat hoog op de directie en HR agenda. Elke ondernemer en HR-professional snapt dat er werk aan de winkel is. Dit is de praktijk zoals wij die vaak tegenkomen. Ook is de praktijk dat maar weinig organisaties de juiste vertaalslag maken. Dat er maar wat aangemodderd wordt. Verkeerde keuzes gemaakt worden. Het thema alleen maar aangevlogen wordt vanuit vitaliteit. Een brede integrale benadering ontbreekt. Het meest kenmerkende is dat het vaak bij praten en voornemens blijft. Er wordt niet doorgepakt. De oplossing? Lees hier verder.

Meten
Begin met het maken van een goede analyse. Waar zitten de huidige en toekomstige knelpunten. Stel je de vraag wat het effect is als je deze niet aanpakt. Wat betekent dit voor de business? In een goede analyse kijk je ook naar de aanwezige kansen. Want werk maken van duurzame inzetbaarheid betekent ook, kansen verzilveren. Bijvoorbeeld meer bevlogen medewerkers en het vergroten van psychologisch eigenaarschap van medewerkers.

Stel prioriteiten
Ga niet stapelen. Want wie stapelt ziet zijn toren omvallen. Ga dus keuzes maken voor wat betreft de activiteiten die je aanpakt. Stel hierbij ook het ambitieniveau vast. Ga vervolgens aan de slag door in te zetten op de juiste interventies. Betrek de voornaamste spelers in de aanpak. Denk aan leidinggevenden, directie en OR. Zorg voor een strakke planning met duidelijke deadlines.

Communiceren
Vergeet niet bij de aftrap maar ook tijdens de reis naar duurzaam inzetbare medewerkers te blijven communiceren. Gebruik hiervoor intranet, publicatieborden, werkoverleggen, etc. Stel het waarom en het hoe centraal.

Meer weten?
Heeft u behoefte aan meer gerichte handvatten? Wit u een goede start maken? Schrijf u in voor onze workshop “Stop met duurzame inzetbaarheid” op 28 juni en kom onder leiding van ervaren adviseurs tot jouw eigen actieplan. Voor meer info klik op deze link.

Erwin van der Zanden
inZ.nu

Inspiratie