Agile en Lean, een succesvol duo

17 mei 2016

Een succesvolle uitvoering van de organisatiestrategie vraagt om een duidelijke ambitie en wendbare, betrokken medewerkers. De combinatie van Agile en Lean is hierbij een krachtige combinatie om dit succes en daarmee de slagkracht van de organisatie verder te vergroten. 

Organisaties die wendbaar, ‘Agile’, zijn kunnen beter inspelen op alle uitdagingen die op ze afkomen. Daardoor kunnen ze beter hun concurrentie voorblijven, kosten op peil houden en talentvolle medewerkers vinden en behouden. 

Lean management focust zich op het samenspel van organisatiedoelen, continu verbeteren van proces efficiëntie en medewerkers slimmer laten werken. Geen snelle succesjes scoren, maar duurzaam veranderen van de organisatie. Het belang van organisatie, klant en medewerkers gaat hierbij hand in hand.

Bij zowel Agile als Lean is de rol van de medewerkers cruciaal.

1)    Een helder organisatie doel
Uit onderzoek blijkt dat minder dan 10% van de medewerkers de eigen organisatie strategie en doelen begrijpt en weet hoe ze daaraan kan bijdragen. Medewerkers snakken naar een duidelijk organisatiedoel, waaraan ze zich kunnen verbinden, hoeveel veranderingen er ook op hen afkomen.

Maak duidelijk wat visie, doel en strategie is. Laat medewerkers meedenken, voer een dialoog en stel aan de hand daarvan bij. Onderzoek laat ook zien dat een duidelijk organisatiedoel medewerkers aantrekt die zingeving en voldoening belangrijker vinden dan status en geld.

2)    Betrek medewerkers maximaal
Medewerkers weten zelf heel goed waar het beter kan in het proces. Daag ze continu uit om met verbeterideeën te komen en deze te implementeren. Het vergroot de efficiëntie en komt er meer ruimte om echt met de klant bezig te zijn. Want klantgerichtheid zou de prioriteit van iedere organisatie moeten zijn.

Bij Lean management staat toegevoegde waarde voor de klant centraal. Activiteiten die in de ogen van de klant geen waarde toevoegen worden gestopt. Tijd en geld die hiermee vrij komen leiden tot lagere kosten of liever nog betere dienstverlening aan de klant. Daar waar medewerkers betrokken worden bij het in kaart brengen van klantwaarde ontstaat motivatie en commitment van medewerkers. Een eenvoudige manier hierbij is om hen te betrekken bij klantgespreken.

3)    Haal de juiste vaardigheden in huis
De organisatie moet over de juiste vaardigheden en talenten beschikken om de strategie uit te kunnen voeren en doelen te halen.

Stel deze gezamenlijk met medewerkers, maar ook met toeleveranciers en klanten vast, meet ze doorlopend en ontwikkel en verbeter ze waar nodig. Kijk hierbij ver vooruit, want als een organisatie wendbaar wil zijn, dan zijn wendbare medewerkers essentieel.

 

Organisaties die Agile en Lean combineren zijn succesvolle organisaties. Ze voeren intern een continue dialoog over hoe ze de doelen willen bereiken, betrokkenheid kunnen stimuleren en welke vaardigheden strategisch cruciaal zijn. En dat allemaal vanuit het perspectief van de klant. 

 

Kamiel Rietsema
Managing Partner Optines Consultancy

Inspiratie & nieuws