Wat zijn de speerpunten op jouw agenda om de wendbaarheid van je organisatie in 2017 te vergroten?

10 januari 2017


De aantrekkende economie zorgt ervoor dat veranderingen elkaar steeds sneller zullen opvolgen, en dat vraagt om wendbaarheid van je organisatie en medewerkers. Scrum, agile werken, zelfsturende teams; we worden overspoeld met hypes en modewoorden die oplossingen zouden bieden om die wendbaarheid het te bevorderen. Terwijl vaak simpele ingrepen en gezond verstand al helpen om je als manager of bestuurder een eind op weg te helpen.
Wat vraagt je aandacht en waar leg je als manager of bestuurder het komend jaar de prioriteit? Onderzoek onder topmanagers uit overheid en bedrijfsleven levert een vijftal speerpunten op voor jouw organisatie-agenda in 2017.

1. Strategische personeelsplanning
Strategische personeelsplanning vraagt een duidelijke visie op de strategie van je organisatie. Lange termijn denken is hier het adagium. Veel managers geven in onderzoeken aan dat ze echter niet verder dan twee jaar vooruit durven te kijken. Terwijl juist bij het formuleren van een wendbare strategie een strategische personeelsplanning nodig is, om richting te geven aan talentmanagent teneinde je organisatiedoelen te realiseren.
In een continue veranderende dynamiek en omgeving helpt dan het denken in scenario’s. De duidelijke visie zorgt daarnaast voor een stip op de horizon en zingeving voor je medewerkers. Het werkt er aan mee dat medewerkers graag bij jou willen (blijven) werken. En het zorgt tevens voor een duidelijk gezicht naar je klanten.

2. Waardevolle inzetbaarheid
We zien een toenemende belangstelling bij organisaties voor het tegemoetkomen aan leefstijl en vitaliteit van de medewerkers. Gezonde medewerkers presteren beter en door een gezonde leefstijl van je medewerkers te stimuleren en faciliteren, vergroot je ook je aantrekkelijkheid als werkgever. Goed werkgeverschap, werkplezier, waardering en ontwikkelmogelijkheden zijn hierbij kernwoorden.

3. Talentmanagement en mobiliteit
Talentmanagement en mobiliteit spelen een centrale rol bij duurzame inzetbaarheid. Doen je medewerkers wat ze graag doen en waar ze goed in zijn? Investeren in het optimaal benutten van talenten, in relatie tot je organisatiedoelstellingen, geeft de medewerkers zingeving en werkvreugde en dat leidt tot betere resultaten op allerlei gebied. Niet alleen voor de medewerkers maar zeker ook voor je organisatie.
In gesprek zijn met je medewerkers is het belangrijkste bij talentontwikkeling. Maar hoe vaak voer je een gesprek met de medewerker over wat hem echt bezighoudt, waar zijn talenten werkelijk liggen en hoe hij deze kan benutten? Een trend die zichtbaar wordt bij steeds meer organisaties is het aanpassen van de jaarlijkse gesprekscyclus. De wereld verandert zó snel dat het geen zin heeft om je medewerkers één keer per jaar feedback te geven op wat er destijds is gebeurd. Leidinggevenden en medewerkers gaan vaker bij elkaar zitten en voeren meer een continu gesprek over wat goed gaat en wat er nog beter kan.

4. Werving en selectie
De aantrekkende economie zet ook werving en selectie weer nadrukkelijk op de agenda. Onderzoeken tonen aan dat ongeveer de helft van de Nederlandse medewerkers wil wisselen van werkgever. Dat mensen weggaan is niet altijd te voorkomen, maar dat wil niet zeggen dat je hoeft te accepteren dat de kennis ook de deur uitwandelt. Kennis borgen gaat niet vanzelf, daar zal je wel iets voor moeten doen.
Steeds meer organisaties stellen zich dan ook de vraag of zij wel aantrekkelijk genoeg zijn voor behouden en  werven van talent. Een organisatie die de juiste medewerkers weet te werven en binden aan haar missie, strategie en cultuur, presteert aanmerkelijk beter. Kortom meer aandacht voor kennisborging en employer branding.   

5. Innovatie
Innovatie borgt continuïteit van een organisatie. Om de creatieve potentie van de organisatie echt te benutten, is een innovatieve cultuur wenselijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in de topsectoren sociale innovatie 77% van het innovatiesucces bepaalt en technologische innovatie slechts 23%. HR kan daar aan bijdragen door een bedrijfscultuur te stimuleren waar medewerkers open staan om kennis te delen, met ideeën te komen, betrokken worden bij de uitvoering ervan en de behaalde successen te vieren. Innovatie begint bij je medewerkers. Vanzelf gaat dat niet. Je moet medewerkers en leidinggevenden uit hun comfortzone halen, verleiden en prikkelen, en accepteren dat er soms ook fouten worden gemaakt. 

 

Zoals altijd bij goede voornemens, pik er liever één of twee uit die haalbaar zijn en het verschil maken dan over ambitieus alles aan te pakken en uiteindelijk niet vooruit te komen.

 

Kamiel Rietsema
Managing Partner Optines Consultancy

 

Inspiratie