Wat doen we

Herkent u dit? Op het moment dat het nodig is beschikt u niet over de juiste medewerkers met de juiste kennis. Met vaak als gevolg:

  • onnodige en dure inhuur van flex-krachten en lange inwerktijden;
  • een slechter wordende dienstverlening met meer fouten;
  • het niet goed genoeg kunnen nakomen van commerciële en financiële afspraken;
  • het uiteindelijk niet kunnen realiseren van uw ambitie en strategische doelen.

Onvoldoende kwaliteit en kwantiteit personeel

Dit kunt u voorkomen. Optines is er van overtuigd dat organisaties wendbaar moeten zijn om in te spelen op alle uitdagingen die op ze afkomen. Dit kan alleen door een duurzame en integrale aanpak van HR en aandacht voor strategische personeelsplanning. De visie en missie van uw organisatie vormen daarbij altijd het startpunt.

Het inzetten van Strategische Personeelsplanning geeft u inzicht in o.a. vaardigheden, talenten, inzetbaarheid en loonkosten in de huidige situatie en een schets van de gewenste organisatie en medewerkers. Met de uitkomsten van de “verschillen-analyse” kunt u gericht maatregelen nemen. En door voortdurend en systematisch bij te sturen, vergroot u de wendbaarheid van uw organisatie en verkleint u de kans op pijnlijke reorganisaties.

Een goed ingerichte Strategische Personeelsplanning vraagt van u een duurzame en integrale aanpak van HR. Met synergie tussen de verschillende HR thema’s en instrumenten en continu aandacht voor verbetering en vernieuwing van organisatie en medewerkers. 

 

 

 

Integraal en duurzaam HR. Er zijn zeven factoren die u helpen om een succesvolle organisatie te worden.
Integraal en Duurzaam HR

Juist ten tijde van economische groei moet u aan de slag met Strategische Personeelsplanning. U vergroot uw wendbaarheid en organisatie wordt innovatiever, productiever en u bent een aantrekkelijke werkgever voor uw medewerkers. Zo blijft u in een altijd veranderende omgeving de concurrentie voor, houdt u de kosten op peil en vindt, bindt en boeit u uw talentvolle medewerkers.


 

Optines Consultancy  Maakt organisaties en medewerkers succesvol door hun wendbaarheid te vergroten.

 

 

Inspiratie & nieuws