Integraal en Duurzaam HR

Uit veel onderzoeken blijkt waarin succesvolle, agile organisaties zich onderscheiden van anderen. Deze High Performance Organisaties (HPO’s) hebben een goed antwoord op vragen zoals ‘wat dragen wij als organisatie bij aan het grotere geheel’ en ‘waarom doen wij wat we doen’. Ze werken vanuit een heldere en sterke visie en missie. Deze zetten de kaders voor de waarde propositie als werkgever. Wat hebben we te bieden als werkgever en hoe faciliteren we onze medewerkers? Een baan is namelijk meer dan alleen het werk zelf.

Vanuit die belofte kijken HPO’s integraal naar de invulling van de stappen die medewerkers afleggen binnen hun organisatie, de ‘Employee Journey’. Van recruitment en onboarding, naar ontwikkelen & carrière, arbeidsvoorwaarden tot het moment dat de medewerker de organisatie verlaat.

  Integraal en Duurzaam HR                    Binnen deze integrale aanpak van HR zijn er zeven factoren kenmerkend voor het succes van HPO’s.

 

Lange termijn visie
Weten hoe succes eruitziet op langere termijn en een plan hebben hoe dat te realiseren. Door voorbij de waan van de dag te kijken en je medewerkers goed in beeld en in positie hebben op het gebied van talenten, inzetbaarheid, prestaties en motivatie. Kortom door vanuit visie en missie aandacht te schenken aan strategische personeelsplanning en scenario’s in kaart te brengen, vergroten HPO's hun wendbaarheid om hun strategische doelstellingen nu en in de toekomst te realiseren.

Dienend en inspirerend leiderschap
Leidinggevenden die aandacht hebben voor de behoeftes en diepere drijfveren van de medewerkers leidt tot een hogere mate van vertrouwen en betrokkenheid en daarmee betere prestaties. Een leider die wordt vertrouwd is cruciaal voor het goed functioneren van de medewerkers en uiteindelijk van het hele bedrijf.

Ontwikkelen van talenten
Het ontwikkelen van talenten gaat binnen organisaties beter leven zodra leidinggevenden het goede voorbeeld geven door hun eigen talenten te leren kennen, te benutten en medewerkers te stimuleren hetzelfde te doen.

Sociale innovatie
Creativiteit wordt gestimuleerd door gedrag. Je moet ideeën durven delen en leren van anderen. HR kan de innovatie aanjagen door instrumenten in te zetten die de ideale voedingsbodem vormen voor betrokkenheid en vernieuwingen van producten en processen.

Meten = Weten
Leidinggevende hebben behoefte om snel en adequaat over actuele managementinformatie te kunnen beschikken om daarmee te anticiperen op bepaalde situaties. Strategische personeelsplanning is één van de instrumenten die hierbij kan ondersteunen.

Waardevolle inzetbaarheid
Creëren van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen leidinggevende en medewerker, waarin medewerkers de mogelijkheden die ze krijgen zowel binnen als buiten de organisatie inzien èn aanpakken om leuk en uitdagend werk te houden. En daarmee hun eigen inzetbaarheid voor de toekomst garanderen.

Slim werken
De traditionele ‘werkgever – werknemer’ relatie is veranderd. Medewerkers zijn steeds meer ‘werkondernemers’ geworden en vragen om flexibiliteit. Niet alleen in uren, maar ook door projectmatig werken en tijdelijke loopbanen. Biedt medewerkers de keuze in waar en wanneer ze werken en communiceer over resultaten en wederzijdse verwachtingen.

Organisaties die met een holistische blik integraal naar HR kijken, met synergie tussen de verschillende HR-thema’s en instrumenten, creëren een wendbare (agile) en daarmee succesvolle organisatie. En zijn innovatiever, productiever en een aantrekkelijke werkgever. 

 

Optines Consultancy – Maakt organisaties en medewerkers succesvol door hun wendbaarheid te vergroten.