Integraal en Duurzaam HR

Uit veel onderzoeken blijkt waarin succesvolle organisaties zich onderscheiden van anderen. Agile of High Potentional Organisaties (HPO’s) hebben een goed ingerichte Strategische Personeelsplanning en integrale aanpak van HR, met synergie tussen de verschillende HR thema’s en instrumenten. Met continu aandacht voor verbetering en vernieuwing van organisatie en de medewerkers. En waar lange termijn denken gaat voor winst op korte termijn. Daarnaast laat het management zich leiden door integriteit, klantgerichtheid en kwaliteitsdenken.


De basis voor succesvolle organisaties ligt in het faciliteren van de medewerkers. Er zijn zeven factoren die u helpen om een succesvolle organisatie te worden.

  Integraal en Duurzaam HR Integraal en duurzaam HR. Er zijn zeven factoren die u helpen om een succesvolle organisatie te worden.

 

 

Lange termijn visie
Een goede toekomstvisie, ambitie en ontwikkelplan vormen de basis voor een juiste positionering als organisatie. Door voorbij de waan van de dag te kijken en aandacht te schenken aan uw strategische personeelsplanning en te kijken naar scenario’s vergroot u de wendbaarheid en zorgt u voor een juiste personele bezetting om uw strategische doelstellingen nu en in de toekomst te realiseren. 

Leiderschap & inspiratie
Organisaties en managers die een goed antwoord hebben op vragen zoals ‘wat dragen wij als organisatie bij aan het grotere geheel’ en ‘waarom doen wij wat we doen’ hebben een streepje voor bij hun medewerkers en hun klanten. Heb aandacht voor de bevlogenheid van je medewerkers.

Talentmanagement
Talentmanagement gaat binnen organisaties leven zodra leidinggevenden het goede voorbeeld geven door hun eigen talenten te leren kennen, te benutten en medewerkers te stimuleren hetzelfde te doen.

Sociale innovatie
Creativiteit wordt gestimuleerd door gedrag, je moet ideeën durven delen en leren van anderen. HR kan de innovatie aanjagen door instrumenten in te zetten die de ideale voedingsbodem vormen voor betrokkenheid en vernieuwingen van producten en processen.

Meten = Weten
Als leidinggevende moet u snel en adequaat over actuele managementinformatie kunnen beschikken om te kunnen sturen en te anticiperen op bepaalde situaties. Dit geldt natuurlijk ook voor Big data op het gebied van HR.

Waardevolle inzetbaarheid
Creëren van gedeelde verantwoordelijkheid tussen manager en medewerker waarin medewerkers de vele mogelijkheden die ze krijgen zowel binnen als buiten de organisatie inzien en aanpakken om leuk en uitdagend werk te houden en daarmee een duurzame, waardevolle inzetbaarheid te garanderen.

Slim werken
De traditionele ‘werkgever – werknemer’ relatie verandert snel, werknemers worden steeds meer werkondernemers en vragen om flexibiliteit. Niet alleen in uren, maar ook door projectmatig werken en tijdelijke loopbanen. Biedt medewerkers de keuze in waar en wanneer ze werken en communiceer over resultaten en wederzijdse verwachtingen.


Een management wat integraal naar HR kijkt, creëert een wendbare (agile) en succesvolle organisatie. Uw organisatie wordt innovatiever, productiever en u bent een aantrekkelijke werkgever voor uw medewerkers. Zo blijft u in een altijd veranderende omgeving de concurrentie voor, houdt u de kosten op peil en vindt, bindt en boeit u uw talentvolle medewerkers.

 

Optines Consultancy – Maakt organisaties en medewerkers succesvol door hun wendbaarheid te vergroten.    

 

Inspiratie & nieuws