Optines Wendbaarheid Stresstest

5 april 2012

Een organisatie die in kan spelen op veranderingen door de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen, is een wendbare organisatie. Alleen op deze manier blijft u uw concurrentie voor, houdt u de kosten op peil en vindt, bindt en boeit u talentvolle medewerkers.

 Om te weten of uw organisatie snel kan inspelen op veranderingen en dus klaar is voor de toekomst hebben wij de Wendbaarheid stresstest ontwikkeld. Hiermee meten wij of uw organisatie wendbaar is. 

Doe de test !

Inspiratie