Wendbaarheid vergroten

Heeft u de goede medewerkers in huis en uw talenten in beeld om uw organisatie doelen te bereiken?

Innovatie aanjagen

Hoe kan u de innovatie aanjagen door uw medewerkers te laten meedenken over vernieuwingen van producten en processen?

Duurzaam ontwikkelen

Hoe stimuleert u groei en een duurzame ontwikkeling bij uw medewerkers?

Optines Consultancy

Gespecialiseerd in doelgerichte Strategische Personeelsplanning en begeleiden van HR-veranderingsprocessen.

Uw vraag

U professionaliseert uw organisatie en medewerkers door te investeren in opleiding en ontwikkeling, maar u heeft vragen als

Onze oplossing

Vergroten van de wendbaarheid door aandacht voor strategische personeelsplanning en een duurzame en integrale aanpak van HR. 

Onze klanten

Wij zijn trots op onze klanten. Samen werken wij aan het succes van uw organisatie.

Tips

Boek tip: "Verbindend vermogen"

Boek tip: "Verbindend vermogen"

Goed leiderschap vertaalt zich onder andere in samenwerken, verbinden, vertrouwen en respect. Het boek "Verbindend vermogen" geeft je inzicht over jouw impact op je team en organisatie en daagt je uit in actie te komen met praktische tips.'

Opinie

Wendbaar in HR

Wendbaar in HR

Optines werkt altijd vanuit de visie dat organisaties een zekere mate van wendbaarheid moeten hebben om toekomstbestendig te zijn en alle uitdagingen die op ze afkomen aan te kunnen.

Inspiratie

Vierde industriële revolutie

Vierde industriële revolutie

Wat is de vierde industriële revolutie? En wat betekent het voor jouw bedrijf? Tijdens het 'World Economic Forum' is daar een inspirerend filmpje over vertoond. Over wat er op ons af kan komen, wat het betekent voor ons als mens, onze omgeving en het organiseren van werk. ...

Tools

Strategie Programma "Focus"

Strategie Programma "Focus"

Vergroot de wendbaarheid van je organisatie door meer focus op je eigen strategie. Het aanscherpen van uw toekomstvisie en het creëren van bewustwording legt een solide basis voor een gezamenlijke strategie en een concreet plan van aanpak.