Wat doen we

In een altijd veranderende omgeving is wendbaarheid belangrijk. Dat geldt ook voor uw organisatie. Een agile inrichting van HR helpt u om in te spelen op de uitdagingen die op u afkomen, uw concurrentie voor te blijven, kosten op peil te houden en talentvolle medewerkers te vinden, verbinden en boeien. Dit kan alleen met een holistische, integrale aanpak van HR. 

De visie en missie van uw organisatie vormen daarbij altijd het startpunt. Het hoe en waarom van uw organisatie vertalen we naar uw belofte als werkgever, de ‘Employer value Proposition’. Wat hebben we te bieden als werkgever en hoe faciliteren we onze medewerkers? Een baan is namelijk meer dan alleen het werk zelf. Van daaruit kijken we naar wat dat betekent voor uw ‘Employee Journey’, de reis die medewerkers afleggen bij uw organisatie. Van solliciteren tot het moment dat de medewerker uw organisatie verlaat.

 WendbaarheidIt’s not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” 

Charles Darwin

  

Wij helpen u bij:

  • het formuleren van uw waarde propositie als werkgever;
  • het inrichten en afstemmen van de employee journey op uw waarde propositie; 
  • het moderniseren van arbeidsvoorwaarden;
  • het opzetten van strategische personeelsplanning;
  • het creëren van een voedingsbodem voor betrokkenheid en innovatie;
  • het uitvoeren van een HR-audit op HR-beleid, -processen en -systemen
  • HR-ondersteuning bij reorganisatie, fusie of overname.

Uw vraagstukken staan centraal. Op basis daarvan zetten we maatwerk in om de juiste aanpak te borgen.

Dat kan door:

  • een tijdelijke HR-ondersteuning omdat u zich wil concentreren op het primaire proces;
  • de rol van projectleider die zich focust op het initiëren en begeleiden van een project;
  • op regelmatige basis strategische ondersteuning van uw HR-team.

Optines Consultancy – Maakt organisaties en medewerkers succesvol door hun wendbaarheid te vergroten