Onze klanten

De rode draad in onze opdrachten is het vertalen van strategie naar praktische, duurzame en haalbare doelen. Samen met u en uw medewerkers werken wij graag aan de uitvoering hiervan en het succes van uw organisatie. Want zonder samenwerken en draagvlak leiden visie en beleid zelden tot succes.

Wij zij niet gebonden aan een bepaalde branche en werken graag samen met klanten uit zowel de profit als non-profit sector. Juist die brede oriëntatie brengt kruisbestuiving en vaak creatieve en innovatieve oplossingen in beeld. 

We zijn trots op onze klanten.

 • Crowe foederer
 • Novadic Kentron
 • GGZ inGeest
 • Axioncontinu
 • Sonolize
 • Fabory Group
 • Kunskapsskolan
 • Translink Systems
 • GAZO Gezondheidscentra
 • Omgevingsdienst Rivierenland
 • FGH Bank
 • SENS
 • Gemeente Neder-Betuwe
 • PDC Nederland

Onze klanten zeggen over ons:

"Optines is in staat gebleken op een snelle en constructieve wijze in te spelen op de behoeften van onze organisatie. Ik heb Optines ervaren als een initiatiefrijk, creatief en actief meedenkend bureau, dat in staat is geweest onze mensen aan het denken te zetten, hen te stimuleren om zich te ontwikkelen en hen te enthousiasmeren." Mariet Nijhuis, Gemeentesecretaris Neder Betuwe

"Optines is ter zake kundig en weet goed aan te sluiten bij onze vraagstelling. De werkwijze is krachtig: Keep it simple stupid.Raymond van Kerkvoorden, Kunskapsskolan Nederland

"Kamiel is een manager met een duidelijke visie voor een moderne HR strategie. Als manager heeft hij een fijne mix tussen management van HR-operatie en gedrevenheid om de strategie te implementeren. Hij is resultaatgericht en vergeet niet de rest van de organisatie mee te nemen.
Voor een situatie waarin een HR afdeling nieuwe koers moet krijgen is hij een zeer geschikte persoon met veel ervaring. Daarnaast helpt zijn gezonde dosis humor bij zijn effectiviteit." Arco Groothedde, Directeur Translink Systems