Inspiratie & nieuws

Ontwikkel juist nu je talenten

Ontwikkel juist nu je talenten

27 juni 2013

Niet alleen op televisie lijkt alles tegenwoordig te gaan om talent, we worden immers doodgegooid met talentenshows, maar ook organisaties zeggen aan talentontwikkeling te doen. Echter de praktijk is weerbarstiger...

Werkgevers niet voorbereid op economische kansen

Werkgevers niet voorbereid op economische kansen

29 mei 2013

De onderzoeksresultaten uit de Nationale wendbaarheidstresstest Nederlandse organisaties zijn momenteel onvoldoende wendbaar om kansen te pakken in deze slechte economische tijd. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 100 profit en non-profit organisaties met meer dan 150 medewerkers.

Wendbaarheid is de nieuwe norm

Wendbaarheid is de nieuwe norm

29 maart 2013

In de P&O actueel las ik deze maand dat wendbaarheid de nieuwe norm is. Wie anders dan HR zorgt ervoor dat de organisatie op alle fronten beweegt bij een verandering?

Is uw organisatie wendbaar? Doe nu de Nationale Wendbaarheidstresstest!

Is uw organisatie wendbaar? Doe nu de Nationale Wendbaarheidstresstest!

25 februari 2013

Doe mee met de Optines Nationale Wendbaarheid Stresstest om te weten of uw organisatie snel kan inspelen op veranderingen en dus klaar is voor de toekomst.

De rol van HR bij een ambtelijke fusie

De rol van HR bij een ambtelijke fusie

29 januari 2013

De rol van de gemeente in de samenleving verandert, ze moet meer aansluiten bij de dynamiek van de samenleving. Daarnaast moeten gemeentes meer moeten doen met minder geld. Dit vraagt om wendbaarheid.

Niets doen is geen optie

Niets doen is geen optie

28 november 2012

Laatst was ik op een bijeenkomst over een onderwerp wat nog steeds geldt als een taboe en waar zowel werkgevers als medewerkers problemen van ondervinden.

Alleen de beste werkgevers krijgen de beste werknemers

Alleen de beste werkgevers krijgen de beste werknemers

8 november 2012

Regelmatig worden we geconfronteerd met lijstjes in de media over welke werkgever waarin goed scoort. Maar wat is goed werkgeverschap?

Weerbare medewerkers maken wendbare organisaties

Weerbare medewerkers maken wendbare organisaties

3 oktober 2012

Verandering in de omgeving van organisaties en de voortdurend bewegende economie vraagt om wendbare organisaties.

Organisatieverandering meest kansrijk bij wendbare organisatie

Organisatieverandering meest kansrijk bij wendbare organisatie

19 september 2012

Organisaties die van koers veranderen, zijn vaker succesvol in die koersverandering wanneer ze wendbaarder zijn ingericht.