Onze oplossing

Optines Consultancy gelooft dat organisaties wendbaar, agile, moeten zijn om in te spelen op alle uitdagingen die op ze afkomen. Daardoor hun concurrentie voor te kunnen blijven, kosten op peil te houden en talentvolle medewerkers te vinden en behouden.

Dit kan alleen door een duurzame en integrale aanpak van HR en aandacht voor strategische personeelsplanning. De visie en missie van uw organisatie vormen daarbij altijd het startpunt.

 WendbaarheidIt’s not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” 

Charles Darwin

 

Een goed ingerichte Strategische Personeelsplanning helpt u bij het in beeld krijgen van de huidige maar vooral ook toekomstige vraag naar arbeid. En u kunt gericht maatregelen nemen voor de juiste in-, door- en uitstroom van uw talentvolle medewerkers, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Wij helpen u bij:

  • het opzetten van strategische personeelsplanning;
  • de uitvoering van een HR-audit op uw HR-beleid, -processen en -systemen;
  • het vertalen van uw ambitie en organisatievisie naar een duurzaam HR beleid;
  • de HR ondersteuning bij reorganisatie, fusie of overname;
  • de modernisering van uw arbeidsvoorwaarden;
  • het creëren van een voedingsbodem voor betrokkenheid en innovatie.

 

Optines Consultancy – Maakt organisaties en medewerkers succesvol door hun wendbaarheid te vergroten

 

Inspiratie & nieuws